Przejdź do głównej zawartości

Rozwiązania branżowe OHRA Muzea i galerie

Rozmowy doradcze

Specyficzne dla branż systemy magazynowania Twoich produktów

Choć obrazy i rzeźby są eksponowane w muzeum w sposób o wiele bardziej atrakcyjny, to wszystkie muzea czy galerie sztuki posiadają depozyt – my nazywamy go magazynem.

Nie dziwi też zbytnio, że przechowywanie dzieł sztuki wymaga szczególnej uwagi i troski.

Dlatego też konieczny jest cały szereg złożonych, lecz standardowych rozwiązań w zakresie regałów, na których przechowywane będą rzeźby, instalacje czy malowidła o najróżniejszej wielkości.

Już w fazie projektowania na podstawie know-how wynikającego z wielu zrealizowanych dotychczas projektów należy opracować magazyn, który zarówno spełni dzisiejsze wymagania (zapotrzebowanie na miejsce, dostęp do dzieł sztuki, warunki ochrony ubezpieczeniowej itd.) jak również w przyszłości będzie mógł być wykorzystywany bez większych problemó

 

Rozmowy doradczePobierz broszurę


Przesuwne ścianki do składowania obrazów

Wyjątkowo stabilne i bezwibracyjne również przy dużych obciążeniach. Składowanie zawieszane. Dzieła sztuki takie jak obrazy czy grafiki mogą być składowane z powodzeniem w naszych systemach co gwarantuje zachowanie porządku i bezpieczeństwa . W zależności od systemu zastosowane mogą być różne rodzaje prowadnic.


Składowanie stojące

Regały paletowe czy regały specjalistyczne mogą być z powodzeniem stosowane w muzeach czy galeriach przy magazynowaniu np. ciężkich i nieporęcznych elementów.

Referencje dotyczące muzeów i galerii

Staatstheater Karlsruhe
Staatstheater Stuttgart
Staatstheater Karlsruhe

Staatstheater Karlsruhe

Urządzenie jezdne o długości 60 m dla podwójnych regałów wysięgnikowych – optymalne wykorzystanie powierzchni

Do historii sukcesu

Staatstheater Stuttgart

Staatstheater Stuttgart

Szybkie i przejrzyste kompletowanie i magazynowanie

Do historii sukcesu