Przejdź do głównej zawartości

Serwis i doradztwo

Serwis

Poniższe usługi oferujemy z jednej ręki: doradztwo, projektowanie, produkcja, montaż i obsługa posprzedażowa. Aby zapewnić maksymalną bliskość z klientem, OHRA dysponuje 14 własnymi biurami dystrybucji w Europie oraz szeroką siecią kompetentnych doradców specjalistycznych, techników i monterów. Po zrealizowaniu projektu regularnie sprawdzamy zadowolenie klienta w naszym monitorze. Bezpośredni kontakt z naszymi klientami oraz ich opinie to podstawa poprawy jakości naszych produktów i usług oraz dalszego rozwoju.

Zalety:

 • Sprzedaż bezpośrednia
 • W kraju i za granicą
 • Produkcja w Niemczech
 • Wszystko z jednej ręki
 • Od ponad 40 lat na rynku

Kontrola regałów, przegląd regałów wg EN 15635

Coroczny obowiązek przeglądu urządzeń magazynowych

(Nieruchome systemy regałowe ze stali – zastosowanie i konserwacja urządzeń magazynowych)

Urządzenia magazynowe i systemy regałowe są środkami roboczymi. Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby środki robocze były w sprawnym stanie do dyspozycji pracowników.

Na podstawie EN 15635:2008 użytkownik jest zobowiązany do samodzielnej kontroli urządzeń magazynowych regularnie lub w ustalonych okresach. Ponadto na podstawie przepisów EN 15635 wymagany jest coroczny przegląd urządzeń regałowych przez tak zwaną osobę upoważnioną lub wykwalifikowanego inspektora regałów.
Dzięki skutecznej prewencji można wcześniej uniknąć uszkodzeń urządzeń regałowych, poważnych wypadków i wysokich kosztów napraw. Wczesne zauważenie uszkodzeń pozwala uniknąć utraty właściwości bezpieczeństwa technicznego.
Oferujemy sprawdzenie systemów regałowych OHRA. Nasza oferta serwisowa z zakresu przeglądów regałów obejmuje kontrolę wzrokową regałów wspornikowych, paletowych i pionowych na podstawie EN 15635 oraz sprawdzenie hal regałowych i platform magazynowych bądź innych systemów regałowych, dostarczonych przez firmę OHRA. Kontrola wzrokowa urządzenia może w większości przypadków odbywać się podczas pracy.

Zakres naszej kontroli bezpieczeństwa:

 • Kontrola regałów na podstawie normy europejskiej 15635 oraz norm zakładowych OHRA
 • Kontrola przez wykwalifikowanych inspektorów regałów
 • Końcowy protokół kontroli i świadectwo kontroli

Oferujemy przeglądy regałów w stałych cenach.

Formularz wniosku o przegląd regałów

Przegląd regałów można łatwo zamówić przez nasz formularz wniosku.
Niezwłocznie przedstawimy ofertę.


Montaż

elementem naszych świadczeń związanych z regałami i urządzeniami magazynowymi są zespoły montażowe. Monterzy oraz certyfikowani i upoważnieni przez nas poddostawcy pracują profesjonalnie, przechodzą na bieżąco szkolenia, znają nasze materiały, wiedzą, jakie podejmować właściwe działania, dysponują specjalnymi narzędziami i mają przy sobie narzędzia montażowe, jeżeli np. nierówności podłoża są większe niż wcześniej podano. Efektem tych umiejętności jest zawsze szybki i precyzyjny montaż, którego własny personel nie jest w stanie wykonać bez nadmiernych kosztów.

 

Świadczenia naszego zespołu montażowego:

 • Profesjonalny montaż
 • Ustawianie, przebudowa i rozbudowa
 • Dokładna, szybka i niedroga realizacja
 • Uprzątnięcie przed przekazaniem

Specjalistyczne doradztwo

Klienci stale potwierdzają, że nasza dystrybucja stanowi istotną przewagę konkurencyjną dla firmy OHRA. Doradztwo ze strony naszych pracowników terenowych, wiedza o różnych magazynowanych towarach oraz związane z tym wymogi dla regałów i urządzeń transportowych, a także znajomość stosowanych wózków widłowych, urządzeń transportowych i techniki komisjonowania mają w niezliczonych przypadkach kluczowe znaczenie dla udzielenia zamówienia.
OHRA przykłada przy tym wagę do regularnych szkoleń i dokształcania. Wiele razy w roku nasi pracownicy terenowi oraz wszyscy odpowiedzialni pracownicy z biura i prowadzący projekty spotykają się na szkoleniach z zakresu produktu, wymieniają doświadczenia, a ponadto prezentowane są innowacje i rozwiązania specjalne.

 

 • Profesjonalne doradztwo specjalistyczne
 • Wymiana doświadczeń
 • Dokształcanie