Przejdź do głównej zawartości

Dynamiczne systemy regałowe OHRA Zwiększenie pojemności dzięki regałom modułowym

Rozmowy doradcze

Dynamiczne systemy regałowe

Dynamiczne systemy regałowe to wersje modułowe, które w zależności od konstrukcji i komponentów technicznych pozwalają uzyskać większą pojemność magazynów w porównaniu do statycznych urządzeń regałowych, co przyspiesza proces komisjonowania.

Dynamiczne systemy regałowe OHRA – przyszłościowa inwestycja

W porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami regałowymi koszty nabycia dynamicznego systemu regałowego są nieco wyższe. W długiej perspektywie, przy właściwym zastosowaniu, te koszty inwestycji mogą zostać zniwelowane przez znacznie wyższe korzyści ekonomiczne. OHRA oferuje wszystkie powszechnie stosowane systemy, od regału przepływowego do kartonów po paletowy regał przepływowy do dużych obciążeń, aby zapewnić rozwiązanie do różnych zakresów zastosowania i budżetów inwestycyjnych.

Dynamiczne systemy regałowe OHRA – zalety

 • Standardowe komponenty modułowe
 • Dostosowanie do magazynowanych towarów i warunków zastosowania
 • Szeroki asortyment produktów
 • Optymalizacja dróg przejazdów i czasu komisjonowania

Paletowe regały przepływowe

Paletowy regał przepływowy to jedna z najbardziej kompaktowych metod magazynowania i komisjonowania na zasadzie First-in-first-out. Dzięki wykonaniu kanałów system regałowy zapewnia duże wykorzystanie powierzchni, a przy jednolitych paletach uzyskuje się optymalny poziom wypełnienia. Dzięki lekko poruszającemu się układowi kółek z wbudowanymi kółkami nośnymi hamulców towar dosuwa się pod wpływem własnego ciężaru do pozycji odbioru. Rozdzielanie palet po stronie odbioru zapewnia bezpieczną obsługę. 

Paletowy regał przepływowy OHRA – zalety

 • Standardowe komponenty modułowe
 • Duża nośność i długotrwałość
 • Bezpieczna obsługa dzięki rozdzielaniu palet
 • Przystosowany również do wszystkich powierzchni bieżnych
 • Zasada FIFO – optymalizacja dróg przejazdów i czasu komisjonowania

Regały przepływowe do komisjonowania

Zastosowanie regału przepływowego do komisjonowania jest podobne jak w przypadku paletowego regału przepływowego, jednak głównie do towarów kartonowych lub skrzyń, które można transportować na przenośnikach rolkowych. Regały przepływowe są właściwym i ekonomicznym rozwiązaniem w szczególności do komisjonowania artykułów ze zwykłą częstotliwością przeładunku (o średniej rotacji) i z dużą częstotliwością przeładunku (o szybkiej rotacji). 

Regał przepływowy do komisjonowania OHRA – optymalne czasy

Dzięki zasadzie FIFO towar w magazynie toczy się do strony odbioru do komisjonowania pod wpływem siły ciężkości. Drogi robocze zostają skrócone, czas komisjonowania zoptymalizowany, a ponadto rozdziela się procesy uzupełniania. Podczas projektowania regałów do komisjonowania szczególnie dużo uwagi poświęca się ergonomii miejsc pracy.

Regał przepływowy do komisjonowania OHRA – zalety

 • Standardowe komponenty modułowe
 • Poszczególne kółka z tworzywa sztucznego z osią stalową można obciążać do 6 kg
 • Przystosowany do kartonów i skrzynek z tworzywa sztucznego
 • Zasada FIFO – optymalizacja dróg przejazdów i czasu komisjonowania

Regały Push-Back – systemy wózkowe

Regał Push-Back, nazywany również systemem wózkowym, zapewnia, że zgodnie z zasadą Last-in-First-out magazynowanie nie zajmuje dużo miejsca. Te regały są idealne w obszarach zastosowania do produktów wprowadzanych do magazynu partiami poszczególnych artykułów. 

Regał Push-Back OHRA – magazynowanie bezstykowe na wózkach

W systemie na kółkach Push-Back palety są wprowadzane z jednej strony po kolei na systemie szynowym do tunelu kanału i ponownie wyjmowane: W głębokości można umieścić do 6 palet. Zaleta w porównaniu do regałów wsuwanych z konwencjonalnymi grawitacyjnymi przenośnikami rolkowymi: podczas wprowadzania do magazynu najwyższy załadowany wózek i kolejna paleta wprowadzana do magazynu zostają przesunięte do tyłu. Ta paleta zostaje następnie odłożona na kolejny wolny wózek. Unika się w ten sposób bezpośredniego kontaktu towaru

Regały Push-Back OHRA – zalety

 • Standardowe komponenty modułowe
 • Możliwość magazynowania do 6 palet w głębokości
 • Zastosowanie z wrażliwymi towarami paletowymi – brak stykania się z paletami
 • LIFO – optymalizacja dróg przejazdów i czasu komisjonowania

 


Regały wsuwane – systemy przenośników rolkowych

Zaleta regału wsuwanego z systemem przenośników rolkowych wynika z ilości towarów, jaką można wprowadzić do magazynu na głębokość: Do 10 palet po kolei. W porównaniu do regału Push-Back z systemem wózków wysokość konstrukcyjna jest mniejsza. Ze względu na duże siły wsuwania, niezbędne do poruszania palet, regały wsuwane są w szczególności przystosowane to towarów niewrażliwych.

Regały wsuwane OHRA – zalety

 • Standardowe komponenty modułowe
 • Możliwość magazynowania do 10 palet w głębokości
 • Zastosowanie z towarami niewrażliwymi
 • Optymalizacja dróg przejazdów i czasu komisjonowania