Przejdź do głównej zawartości

Thermowave

Galeria

Przedsiębiorstwo TERMOWAVE techniki ciepła mbH należy do wiodących przedsiębiorstw w międzynarodowej branży płytowych wymienników ciepła.

Płytowy wymiennik ciepła składa się z wytłoczonych profilowanych płyt zestawionych ze sobą z odstępami począwszy od płyty stałej do następnych i silnie razem skręconych. Takie płytowe wymienniki ciepła stosowane są przykładowo w lodówkach, w rozwiązaniach systemu głębokiego chłodzenia lub przy sterylizacji wody pitnej. Generalnie takie wymienniki ciepła są konieczne do wytworzenia odpowiedniej temperatury w chłodniach, jaki i w wytwarzaniu ciepła poprzez parę. Bezpieczne procesy wymiany ciepła ważne są szczególnie w branży chemicznej, klimatyzacji, chłodnictwie, do techniki przechowywania produktów spożywczych włącznie.

Do wyprodukowania tych urządzeń używana jest blacha stalowa, która dostarczana jest w kręgach i w końcowej produkcji musi być przekładana. W zależności od budowy kręgi posiadają rozmaite szerokości i tym samym mają też różne ciężary.

Do magazynowanie tych kręgów firma THERMOWAVE zdecydowała się na masywne regały wspornikowe OHRY. Zaprojektowany przez OHRĘ specjalny wspornik potrafi przenieść ciężar do 15 T, w związki z tym nadaje się szczególnie do składowania tego typu ciężkich kręgów. Za- i wyładowanie kręgu z regału odbywa się przy pomocy specjalnego teleskopowego haka typu „C”. Tym sposobem kręgi będą transportowane bezpośrednio z regału do urządzenia tnącego. Tam zostaną pocięte na potrzebne płyty i przekazane do dalszej obróbki np. do wytłaczania na prasie.

Na tych mocnych regałach wspornikowych oprócz materiału surowego będą składowane dodatkowo dalsze półprodukty, jak np. kołnierze. Kołnierze potrzebne są do zakończenia gotowych już wymienników ciepła. Na każdy płytowy wymiennik ciepła będą założone takie 4 kołnierze. Tym samym zawsze jest odpowiednia duża ich ilość na magazynie.