Przejdź do głównej zawartości

Desbox

Galeria

SYSTEMY REGAŁOWE OHRA STWORZONE DO SKŁADOWANIA POJAZDÓW NA 5 POZIOMACH

OHRA produkuje systemy regałowe do składowania pojazdów złożone zasadniczo z 3 lub 4 poziomów magazynowania. W Hiszpanii w ostatnim czasie zabudowano system magazynowy składający się z 5 poziomów składowania.

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój ponownego przetworzenia i recyklingu starych pojazdów. Nowy krok polega na traktowaniu każdego pojazdu w procesie recyklingu jako jedynego w swoim rodzaju, indywidualnego elementu. W magazynie szuka się nie już modelu pojazdu z określonego rocznika, obecnie wybierany jest konkretny pojazd, o którym się wie, że znajduje się w magazynie oraz że odpowiada wymaganiom wewnętrznych i zewnętrznych klientów.

Dziś pojazd znajduje się w miejscu, które można dokładnie określić oraz do którego można uzyskać szybki i łatwy dostęp. Korzystając z systemu regałowego oraz protokołu sporządzonego przez użytkownika można optymalnie przeprowadzić proces ponownego wykorzystania danego pojazdu. W ten sposób uzyskiwany jest dostęp do informacji, dzięki którym można najlepiej spełnić życzenia klienta.

Znaleziona zostaje dokładnie ta część, która jest potrzebna, a proces wyszukiwania przebiega według tych samych kryteriów, co w przypadku zakupu nowego pojazdu lub części zamiennej w salonie. Dzisiaj w certyfikowanych zakładach przetwarzania można oferować klientom takie elementy zamienne, które ściśle odpowiadają ich wymaganiom. Do przeszłości należą sytuacje, gdzie pasująca część leżała niedostępna z tyłu, za innymi pojazdami, a klient musiał się zadowolić takim elementem, który był aktualnie w zasięgu ręki.

W wielu krajach już od dłuższego czasu stosuje się dla przechowywanych pojazdów takie systemy regałowe, które spełniają stosowne normy i są produkowane przez wyspecjalizowane zakłady. Na ustawowo określonej tabliczce znamionowej, umieszczanej na regale przez producenta, oznaczone zostają parametry techniczne samochodu oraz jego dane produkcyjne. Informacje te w każdej chwili mogą być odczytane przez odpowiednie służby kontrolne lub firmy ubezpieczeniowe. Te ostatnie mają również dostęp do dokumentów, w których potwierdzone jest spełnienie norm oraz które dostarczone są przez producenta do zakładu przetwarzania. W przypadku składowisk znajdujących się na wolnym powietrzu stosuje nierzadko się systemy regałowe, dla których nie można potwierdzić parametrów statycznych, ponieważ w związku z nieprawidłowym planowaniem lekceważy się obszary zagrożone silnymi wiatrami lub trzęsieniem ziemi.

Dzięki wyposażeniu w system regałów pojazdy można składować i oznaczać w optymalny sposób, a dostęp do wszystkich pojazdów jest możliwy przy wykorzystaniu prostej metody rejestracji. Ponadto użytkownik może zredukować nawracające procesy kosztownego przeładunku potrzebne w celu uzyskania dostępu do innych, składowanych pojazdów. Można to zauważyć szczególnie biorąc pod uwagę stałe koszty stanowiące duży udział w wydajności oraz konkurencyjności zakładu przetwarzania.

W niektórych zakładach przetwarzania przyjmuje się naturalnie zasadę, że w przypadku dużej ilości części lub w razie kompletu części, które stworzą pojazd w stanie perfekcyjnym, należy dokonywać skreśleń poszczególnych pozycji magazynowych. Przechowywane pojazdy ulegają uszkodzeniu wraz z upływem czasu, często też niszczeją też ich poszczególne elementy, w takim stopniu, że nie jest możliwe ich ponowne wykorzystanie. Elementy blach lub zewnętrzne akcesoria niejednokrotnie nie nadają się do użycia ze względu na uderzenia lub zgniecenia.

W przypadku zastosowania systemu regałowego dla każdego pojazdu przyjętego na stan magazynowy określane jest bezpieczne miejsce, w którym samochód pozostaje na stałe. W ten sposób części zostają zachowane. Jeśli do bazy danych wprowadzone zostały drzwi modelu „A“, wówczas można być pewnym, że będą one w nienagannym stanie w przypadku potrzeby ich wykorzystania. Środowisko naturalne będzie wdzięczne, że zachowany zostanie ustawowy udział procentowy starych pojazdów przewidzianych do recyklingu oraz ponownego wykorzystania. Ponadto również skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstwa będą jak najbardziej pozytywne. Nie będzie trzeba wprowadzać strat ze względu na uszkodzone lub utracone elementy.

Systemy regałowe najnowszej generacji produkowane przez firmę OHRA zostają wyposażone zgodnie z życzeniami klienta w ruchome ramiona lub dźwigary wspornikowe dzięki czemu ewentualne uderzenia prowadzące dotychczas do ciężkich uszkodzeń instalacji magazynowania lub zniszczeń pojazdów nie stanowią dziś takiego zagrożenia. Odporna konstrukcja profili stalowych walcowanych na gorąco oraz cynkowanych ogniowo dla zastosowań zewnętrznych, gwarantują długą żywotność systemu regałowego.

Regały odpowiadają obowiązującym normom europejskim i w każdej chwili można określić ich statyczność.

Biorąc pod uwagę ryzyka zawodowe nie dopuszcza się obecnie do sytuacji, gdzie magazynowane są pojazdy umieszczone jeden na drugim, co stanowiłoby zagrożenie upadku lub zsunięcia się przechowywanego samochodu. Tworzenie systemów regałowych wyklucza takie ryzyko. Dzięki temu pięć pojazdów (a w niektórych przypadkach i więcej) może być przechowywanych na jednej powierzchni wielkości pojedynczego samochodu.

Podsumowując stosowanie możliwych do kontroli systemów regałowych gwarantuje zakładowi przetwarzania większy porządek, czystość, bezpieczeństwo i wydajność. Taki obraz przekazywany jest również klientom, organizacjom, firmom ubezpieczeniowym itp., co pozytywnie wpływa na wzajemne stosunki i kooperację.