Sterowanie i zarzadzanie magazynem

Składownie automatyczne  

Warunkiem ekonomicznego prowadzenia magazynu jest m.in. koniecznosc systematycznego okreslania ilosci zapasów magazynowych oraz zmian w tym zakresie (wejscie i wyjscie towarów, przemieszczenie towarów, rezerwacje itd. ). Proces ten mozna realizowac w sposób konwencjonalny, tzn. poprzez prowadzenie kartotek lub stosujac skomputeryzowany system zarzadzania magazynem.

układnica

Urzadzenie do obslugi regalu podczas wjazdu do korytarza z regalami

 
Składownie automatyczne

Wydawanie towarów wraz z wspomaganiem sterowania i zarzadzaniem

 
Składownie automatyczne

Funkcjonowanie szafy sterowniczej

 
Składownie automatyczne

Centralny komputer systemu transportowego

 
Składownie automatyczne

Tabela przedstawiajaca zagospodarownie powierzchni regalu