Lekkie regały wysięgnikowe dla wózków podnośnikowych / do obsługi suwnic

 

Rolki sitowe dla przemysłu papierniczego

 

Magazynowanie w kasetach

 

Magazyn wąskokorytarzowy

 

Dwustronne regały wysięgnikowe jako magazyn wąskokorytarzowy

 

Zmagazynowanie za pomocą suwnicy teleskopowej

 

Towary podłużne ze stali w magazynie wąskokorytarzo-