Regały przepływowe i typu push-back

Regały przepływowe


Optymalne wykorzystanie powierzchni

Optymalne wypełnienie magazynu

Niezależna dostawa i odbiór; wkładanie z przodu, odbieranie z tyłu

Dzięki własnemu ciężarowi towar przesuwa się do miejsca odbioru

Idealny regał do komisjonowaniaRegał przepływowy to jedna z najbardziej kompaktowych metod magazynowania i komisjonowania zgodnie z zasadą first-in-first-out (FIFO).

regał przepływowy  
regał przepływowy  
regał przepływowy  
regał przepływowy  
regał przepływowy  
regał przepływowy  

Regały typu push-back

Systemy wózkowe


Zasada LIFO (last in - first out)

Optymalne wykorzystanie pomieszczenia

Składowanie materiałów według rodzaju

Składowanie do maks. czterech palet w jednym kanale


Dzięki koncepcji last-in-first-out, magazyn typu push-back oferuje możliwość składowania z optymalnym wykorzystaniem powierzchni. Idealny zakres zastosowania dla przechowywania produktów jednego rodzaju, składowanych partiami.

W przypadku systemów wózkowych push-back palety wkładane są z jednej strony jedna po drugiej na systemie szynowym do tunelu kanałowego i ponownie odbierane: Do jednego kanału można włożyć do 6 palet.

Zaleta w porównaniu z regałami wsuwanymi typu push-back z tradycyjnym przenośnikiem rolkowym do dużych ciężarów: Podczas procesu załadunku najwyżej położony, załadowany wózek jest przesuwany do tyłu z następną paletą przeznaczoną do składowania. Paleta ta jest następnie przesuwana na kolejny wolny wózek. Dzięki temu unika się bezpośredniego kontaktu towaru.

regał przepływowy  
regał przepływowy  
regał przepływowy  

Regały wsuwane

Systemy przenośników rolkowych

Zaletą regału push-back z systemem przenośnika rolkowego jest możliwość składowania większej ilości towaru w kanale: do 10 palet jedna po drugiej. Wysokość montażowa jest mniejsza w porównaniu do systemu wózkowego push-back. Wadą są jednak wysokie siły przesuwu, konieczne do poruszania palet. System ten nie jest odpowiedni dla towarów delikatnych.

regał przepływowy  
regał paletowy  
regał przepływowy  
regał przepływowy