Regały przepływowe i typu push-back

Regały przepływowe


Optymalne wykorzystanie powierzchni

Optymalne wypełnienie magazynu

Niezależna dostawa i odbiór; wkładanie z przodu, odbieranie z tyłu

Dzięki własnemu ciężarowi towar przesuwa się do miejsca odbioru

Idealny regał do komisjonowaniaRegał przepływowy to jedna z najbardziej kompaktowych metod magazynowania i komisjonowania zgodnie z zasadą first-in-first-out (FIFO).

 
 
 
 
 
 

Regały typu push-back

Systemy wózkowe


Zasada LIFO (last in - first out)

Optymalne wykorzystanie pomieszczenia

Składowanie materiałów według rodzaju

Składowanie do maks. czterech palet w jednym kanale


Dzięki koncepcji last-in-first-out, magazyn typu push-back oferuje możliwość składowania z optymalnym wykorzystaniem powierzchni. Idealny zakres zastosowania dla przechowywania produktów jednego rodzaju, składowanych partiami.

W przypadku systemów wózkowych push-back palety wkładane są z jednej strony jedna po drugiej na systemie szynowym do tunelu kanałowego i ponownie odbierane: Do jednego kanału można włożyć do 6 palet.

Zaleta w porównaniu z regałami wsuwanymi typu push-back z tradycyjnym przenośnikiem rolkowym do dużych ciężarów: Podczas procesu załadunku najwyżej położony, załadowany wózek jest przesuwany do tyłu z następną paletą przeznaczoną do składowania. Paleta ta jest następnie przesuwana na kolejny wolny wózek. Dzięki temu unika się bezpośredniego kontaktu towaru.

 
 
 

Regały wsuwane

Systemy przenośników rolkowych

Zaletą regału push-back z systemem przenośnika rolkowego jest możliwość składowania większej ilości towaru w kanale: do 10 palet jedna po drugiej. Wysokość montażowa jest mniejsza w porównaniu do systemu wózkowego push-back. Wadą są jednak wysokie siły przesuwu, konieczne do poruszania palet. System ten nie jest odpowiedni dla towarów delikatnych.